Informasjon til våre kunder

Nå står vi foran en ny vinter og i den forbindelse ber vi om at våre kunder registrerer seg i Bymiljøetatens vaktmesterregister. Dette for å unngå miljøgebyr på istapper, snørydding og søppel utenfor eiendommen.

Gårdreform blir da varslet av Bymiljøetaten når det er uregelmessigheter vedr. istapper, snørydding og søppel slik at forholdet kan rettes opp.

Vi tilbyr snøavvisere.
Vi tilbyr snø/is avvisere ferdig montert med hengelås Ta kontakt

Husk at ved rasfare, er du som gårdeier lovpålagt å sette ut avviser på din eiendom, i tillegg til at du snarest mulig fjerner istappene fra taket.

Vi understreker at det ikke er tilstrekkelig å bare sette ut avvisere, men også fjerne isen fra taket umiddelbart!