Skip to main content
Gardreform AS tilbyr eiendomsforvaltning

Forretningsførsel og forvaltning

Vi tilbyr forretningsførsel og forvaltning av bolig- og næringseiendommer over hele landet. I tillegg har vi oppdrag for finansselskaper og andre tilknyttede selskaper. Vi påtar oss også håndtering av regnskap og lønn for eksterne bedrifter, borettslag og sameier.

Vi har spesialisert oss på mindre og mellomstore oppdrag, hvor nærhet til kunde og personlig kontakt er nøkkelord. For tiden forvalter vi ca. 300 eiendommer med tillegg av andre selskaper. Eiendommene består av boligsameier, boligaksjeselskap og borettslag, samt utleiegårder.

Eiendomsforvaltning

Vi tilbyr regnskap og budsjettforvaltning, styrebistand, rådgivning forsikring og finansiering, drift og vedlikehold, samt HMS og internkontroll.

Regnskap og budsjettforvaltning

Innkalling til årsmøter, klargjøring og utsending av årsmøtedokumenter. Deltakelse på årsmøtet, og referat med utsending til andels- og seksjonseiere.

Vi utarbeider budsjett i samråd med styret og foretar løpende budsjettkontroll med avviksrapportering.
Bistand ved eierskifter, forsikringssaker, mindre vedlikeholdsarbeider, kontakt med selskapets forbindelser og arkivansvar.

Vi utfører alle sider av løpende regnskap, periodisk rapportering, årsavslutning med rapportering til styret og årsmøter.
Fakturering av felleskostnader og husleie, oppfølging av betaling og nødvendig inkasso.

Innsending av lovpålagt rapportering til Skatteetaten av ligningsopplysninger.

Håndtering av oppgavepliktig lønn og honorarer for selskapets ansatte og tillitsvalgte.

Løpende rapportering av a-meldinger.

Vi følger opp tjenesteleverandører; vaktmester, renhold, gressklipp, snørydding etc.

Rabattavtaler

Som kunde hos oss vil man dra nytte av rabattavtaler og innkjøpsordninger vi har fremforhandlet.

Dette gjelder bl.a. følgende tjenester:

Forsikringsavtaler

Låne- og bankavtaler

Vi går gjennom selskapets avtaler og sjekker at vilkårene er gunstige.

Renhold og vaktmester

Energi