Vaktmestertjenester

Har du behov for vaktmestertjeneste, men synes det er for dyrt å ansette en fast vaktmester? Vi kan hjelpe deg.

Vi har mobile vaktmestere som besøker boliggårder og næringsbygg daglig eller ukentlig, etter kundens behov. Vi påtar oss flere typer løsninger, og har i dag et stort antall boligsameier, borettslag og næringsbygg i Oslo-regionen. Vi kan hjelpe med å finne den riktige løsningen for deg.

Våre vaktmestere utfører vedlikeholdsarbeid som omfatter kontrolltjenester, tilsyn av fyr og ventilasjon, feiing av uteområder, smøring/reparasjon av låser, søppelhåndtering, skifting av lyspærer osv.

Vi kan også bistå ved behov for ferie-/sykevikar og ulike enkeltoppdrag.

Eksempler fra vårt tjenestespekter

24 timers beredskap
Vi har 24 timers vakt 365 dager i året, der vi rykker ut om et uhell eller noe uforutsett skulle skje utenom arbeidstid.

Tilsyn av fyr og ventilasjon
Vi ser til at installasjonene virker optimalt. Vi justerer temperaturen, slår av og på anlegget (vår og høst), bestiller olje, feier fyren osv. Dersom det er feil som trenger service får vi dette bestilt.

Vedlikehold av heis
Vi kontrollerer heisen og ser til at den fungerer normalt. Står heisen, restarter vi den eller tilkaller service om det trengs.

Elektriske installasjoner
Vi ser til at lyskildene fungerer og bytter lyspærer/-rør når det trengs. Vi reparerer armaturer, og er det feil som krever fagfolk, får vi dette bestilt.

Tilsyn av søppelhåndtering
Vi klargjør søppelavhenting til de dagene det er tømming. Vi ser også til at søppelrommene er rene og ryddige, og at sjaktene blir staket om det trengs.

Beboere/leietakere
Trenger beboere/leietakere hjelp med låser, kraner, skilt (til postkasser/ringeklokker) eller annen type assistanse, er vi behjelpelige.

Renhold
Vi vasker trapper, korridorer og kontorer.

Rengjøringen utføres med fuktig mopp og miljøvennlig såpe, slik at det blir skikkelig rent og lukter godt!
Feiing eller støvsuging av rom som kjellere, loft, boder og andre arealer, utfører vi også.

Flagging
Vi ser til at det flagges på offisielle flaggdager, eller de datoene dere ber oss om.

Assistanse fra håndverkere
Vi kan skaffe håndverkere om det trengs hjelp utenfor vår ekspertise. Vi har avtale med en rekke håndverkere, rørleggere, snekkere, elektrikere, malere osv.

Kontakt oss om noe av dette virker interessant. Vi lover at vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme dine behov.