Skip to main content
Rens og vedlikehold av ventilasjon, Gårdsreform AS

Rens og vedlikehold av ventilasjon

Er det mer enn 3 år siden ventilasjonskanalene eller luftekanalene ble kontrollert eller renset? Det kan være både en brann- og helsefare med skitne ventilasjonskanaler, og vi bistår gjerne med å kontrollere at alt er i forskriftsmessig stand.

Vi tilbyr rens og vedlikehold av ventilasjon, og bruker den beste metoden for dyp rensing av kanaler og vifter – mekanisk rensing med roterende børster under kontrollert avtrekk. Det betyr at rensingen er miljøvennlig uten bruk av pulver, kjemikalier eller andre løsemidler.

Det er først etter en individuell vurdering basert på funn, at vi kan bestemme eksakt hvilken fremgangsmåte som vil gi det mest optimale resultatet for deg og dere.

Service og vedlikehold

Vi renser alle typer ventilasjonsanlegg

Et ventilasjonssystem krever regelmessig vedlikehold, om det er i enebolig, næringsbygg eller offentlige bygninger.


Et rent system vil gi deg, borettslaget eller firmaet et mer effektivt anlegg, ikke bare i form av økt luftkvaliteten, men også lavere strømregninger. For å gjøre en ventilasjonsrens trenger vi kun å ha tilgang på kanaler, rørsystemer, samt vifter og viftehus. Resten av jobben fikser vi!

FÅ TILBUD

Vi gjør filterservice

Filterservice sørger for at du:

Forhindrer kondens

Får ren og tilstrekkelig luft inn i huset

Får lengre levetid på aggregatet

Opprettholder en effektiv varmegjenvinning

Forhindre for varm vifte

Spar Energi

Byggforsk har gjort beregninger som viser hvor mye varmetap utgjør av energiforbruket i Norge. Beregningene viser et tap på nesten 5%. Det er mulig å redusere tapet av energi med ca. 75% ved å opprettholde en balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner.

Helse

Ifølge forskningsrapporter viser det seg at det er en direkte sammenheng mellom dårlig ventilasjon, hodepine, astma, allergier, hjerteproblemer og lungesykdom. Med tanke på at vi oppholder oss 90% av tiden innendørs, så er inneklimaet helt avgjørende for en god helse.

Vi tilbyr

ventilasjonsrens for

Ventilasjonsrens for borettslag og sameier

Mange borettslag og sameier har jevnlig diskusjoner om dårlige ventilasjonssystem i boenhetene. Å skifte ut hele anlegget til et nytt og mer effektivt, er en sikker løsning, men for mange svært kostnadskrevende.

Mange anlegg blir faktisk skiftet ut på feil grunnlag, fordi man tror det er gammelt og slitt. I de fleste tilfeller kan en rens være det som skal til for å få et langt mer effektivt anlegg. Pengene som spares kan heller benyttes til en annen oppgradering eller reparasjon.

Ventilasjonsrens for næring, kontorer og industri

Blir ventilasjonsanlegget jevnlig vedlikeholdt og holdt rent, vil det også være mer effektivt og fungere lengre enn et skittent.

Smuss og skitt fører til mekanisk slitasje på vifter og andre enkeltdeler, i tillegg til problemer med dårlig inneklima og en høyere brannfare.

En skikkelig ventilasjonsrens gir rene kanaler og vifter, og luftgjennomstrømningen vil igjen bli som da systemet var nytt – for en brøkdel av hva et nytt anlegg vil koste. Generelt kan vi si at en rens kan forlenge anleggets levetid med flere år.

Ventilasjonsrens av enebolig

Felles for alle eneboliger er at de trenger jevnlig vedlikehold i ventilasjonssystemet.

De fleste nyere eneboliger har en eller annen form for ventilasjonsanlegg, om det er enkle avtrekk, balansert ventilasjon eller ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Etter kun få år er det vanlig å oppleve at anlegget får en redusert effekt, og i de aller fleste tilfeller skylles dette tette og tilskitnede rør. Mye matos fra kjøkkenet, samt fukt og damp på badet er signaler du bør ta på alvor. At inneluften blir dårligere og strømregningen høyere er en klar indikasjon på at det er på tide med en rens.